Geschiedenis

Het doel van de vereniging is het onderzoeken, vastleggen en verzamelen van al datgene wat betrekking heeft op de geschiedkunde historie van de dorpen Wateringen en Kwintsheul, ook het deel dat in 1994 geannexeerd werd door gemeente Den Haag. Daarnaast willen we zoveel mogelijk historische dorpsgezichten, landschappen, monumenten, gebouwen etc. bewaren en beschermen.

Dit doen we als vereniging door het opbouwen van documentatie en beheren van een archief, zowel fysiek als digitaal, door historisch onderzoek, het publiceren van artikelen in onze kwartaalbladen of jaarverslagen, het geven van lezingen, het inrichten van tentoonstellingen en houden van historische wandelingen alles gericht op Wateringen en Kwintsheul.

Onze werklocatie is de kaaskelder in de Hofboerderij, Hoflaan 1 in het Hofpark van Wateringen waar we ook ons historisch spreekuur houden, projecten uitvoeren met leden en vrijwilligers en geïnteresseerden adviseren over de historie van onze dorpen.

De vereniging bestaat vanaf 1973. Men is gestart als Historische Werkgroep Oud-Wateringen met negen man. Aangezien het geen vereniging was in de juiste zin van het woord, kwam er ook geen voorzitter maar een coördinator. Dat werd Jan Olijslagers die tot zijn overlijden in 2008 de werkgroep zou leiden. De bijeenkomsten werden op toerbeurt gehouden bij de leden thuis. Omdat Jan Olijslagers in een van zijn kamers boven alle boeken en andere documentatie had staan, werd er uiteindelijk alleen nog maar bij Jan vergaderd.

Begin jaren tachtig werd de naam van de werkgroep uitgebreid met Kwintsheul om meer recht te doen aan het onderzoeksgebied. Na de restauratie van de Hofboerderij kreeg de werkgroep de beschikking over de Kaaskelder. Hiervoor moest wel huur worden betaald aan de gemeente Wateringen en daarvoor was het nodig een echte vereniging te worden. Dat gebeurde in 1985.

Kaaskelder Hofboerderij na de opening in april 1984

Er kwamen publicaties: fotoboeken, bronnenpublicaties, monografieën, jaarverslagen met historische artikelen en zelfs een echt ledenblad dat vier keer per jaar verschijnt. Het aantal activiteiten breidde zich uit, evenals de leden, donateurs en sponsoren: nu al ruim 150.

Sinds 2018 werken we onder de naam Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul. De nieuwe naam, van werkgroep naar verenging, is geen afsluiting maar een doorstart. Er is nog genoeg te ontdekken over het verleden en genoeg bij te dragen aan de toekomst. Daar zijn ook nieuwe mensen voor nodig die zich, net als in 1973, kunnen melden bij de ‘oude’ nieuwe vereniging. In deze nieuwe eeuw ligt er een uitdaging met al digitale technieken en sociale media.