Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul (hierna: de vereniging) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de vereniging, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier aan de vereniging verstrekt. De vereniging kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom de vereniging gegevens nodig heeft

De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan de vereniging uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang de vereniging gegevens bewaart

De vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

De vereniging verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van de vereniging worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De vereniging gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hvwk.nl. De vereniging zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

De vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de vereniging verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de vereniging op via info@hvwk.nl.
www.hvwk.nl is een website van Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul.

De vereniging is als volgt te bereiken:
Postadres: Postbus 170, 2290AD Wateringen
Vestigingsadres: Hoflaan 1, 2291CP Wateringen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40398061
Telefoon: 0174 296 210
E-mailadres: info@hvwk.nl

01-09-2018