Actualiteiten

Ons 50 jarig jubileum
Onze vereniging bestaat dit jaar 50 jaar en daar besteden we natuurlijk aandacht aan. De activiteiten die we daarvoor gepland hebben vindt u op deze pagina en op de pagina ‘Agenda’. Ook kunt u hiervoor de krant in de gaten houden.

Historische foto’s van jubilea gezocht
Wie heeft er foto’s van jubilea uit het verleden? 25 jaar, 40 jaar, 50 jaar, 100 jaar of wat dan ook, het maakt niet uit. We denken aan Abrahams en Sara’s, maar ook aan huwelijks-, bedrijfs- of verenigingsjubilea. Stuur uw foto naar info@hvwk.nl of kom even langs tijdens ons spreekuur. Bij voldoende reacties kunnen we er wellicht een expositie in de Hofboerderij van maken. Behalve foto’s zijn daarom ook voorwerpen welkom: uitnodigingen, onderscheidingen voor langdurige inzet, het beroemde gouden horloge of andere cadeaus die zijn uitgereikt.

Algemene Ledenvergadering 27 juni
Op 27 juni wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in de Burgerzaal van
de Hofboerderij, Hoflaan 1 te Wateringen. Hier vindt u de Agenda van de ALV
en de notulen van de laatste ALV.
Volgend op de gebruikelijke vergadering, wordt er een lezing gegeven over
‘Archeologische vondsten in Wateringse Veld’

Speelweide in het Hofpark
Helaas heeft de gemeente het voornemen om de huidige speelweide in het Hofpark om te bouwen naar een multicourt. En dat zonder enige participatie van de Wateringers! Dit court past niet in dit monumentaal groene park. In de vastgelegde Visie van Wateringen, het bestemmingsplan Kern Wateringen en het streekplan van Zuid Holland wordt dit unieke groene historische park beschermd. Vandaar dat HVWK met een zienswijze de gemeenteraad oproept de speelweide wel op te knappen maar dat multicourt elders te realiseren.

Spreekuur en schenkingen
Het is weer drukker geworden op ons gezellig historisch spreekuur. Naast de normale vragen ontvangen we ook weer veel schenkingen. De laatste tijd krijgen we van enkele verenigingen hun archief. Soms omdat de vereniging gestopt of gefuseerd is.
Dit laatste speelde bij de biljartvereniging The Old Counters. Maar ook krijgen we van leden van ons hun uitgegeven boeken. Zo kregen we van Ria van Schie en Martin Vis, de schrijvers van het boek over de Herenstraat, het vervolg hierop met beschrijvingen van een groot aantal inboedels. Ook heel bijzonder is de dichtbundel ‘inge‑BURG‑erd’ die we mochten ontvangen van Ria van der Burg. Eén van de gedichten over haar herinneringen aan haar geboorteplaats, ‘Wateringen, de vrucht van mijn bestaan’, hebben we opgenomen in dit kwartaalblad.

Activiteiten in de regio
Voor activiteiten in de regio kunt u terecht op de site van Westland Cultuurweb.