Actualiteiten

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze voorzitter
    Chris Batist
In 2016 aanvaardde hij de functie van voorzitter van de Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul. In de bijna acht jaar dat hij dit heeft gedaan, hebben wij hem leren kennen als iemand met veel verstand van zaken, met een tomeloze inzet en een groot verantwoordelijkheidsgevoel jegens de vereniging. Wij verliezen in hem een gedreven voorzitter en zullen hem zeker gaan missen.

Katholieke verenigingsgebouw De Bond
Frans Holtkamp heeft een boek geschreven over het katholieke verenigingsgebouw De Bond.
Dit boek is uitgegeven door de HVWK.
Wilt u het boek bestellen, maak dan € 22,99 euro over naar NL57 INGB 0002023675 ten name van Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul (HVWK) en geef via info@hvwk.nl uw naam en adres door. Het boek wordt thuisbezorgd binnen een straal van 10 kilometer van het in 1973
afgebroken Bondsgebouw. Wie verder weg woont, krijgt het boek per post toegezonden. In dat geval rekenen wij € 5,00 verzendkosten: totaal € 27,99.
Het kan ook als volgt: elke eerste zaterdag van de maand kan men van 13.30 tot 16.30 uur terecht in de Kaaskelder van de Hofboerderij (Hoflaan 1, Wateringen).
Tevens is het te koop bij: Museum Westland, ReadShop Naaldwijk en Primera Wateringen.

Speelweide in het Hofpark
Helaas heeft de gemeente het voornemen om de huidige speelweide in het Hofpark om te bouwen naar een multicourt. En dat zonder enige participatie van de Wateringers! Dit court past niet in dit monumentaal groene park. In de vastgelegde Visie van Wateringen, het bestemmingsplan Kern Wateringen en het streekplan van Zuid Holland wordt dit unieke groene historische park beschermd. Vandaar dat HVWK met een zienswijze de gemeenteraad oproept de speelweide wel op te knappen maar dat multicourt elders te realiseren.

Spreekuur en schenkingen
Het is weer drukker geworden op ons gezellig historisch spreekuur. Naast de normale vragen ontvangen we ook weer veel schenkingen. De laatste tijd krijgen we van enkele verenigingen hun archief. Soms omdat de vereniging gestopt of gefuseerd is.
Dit laatste speelde bij de biljartvereniging The Old Counters. Maar ook krijgen we van leden van ons hun uitgegeven boeken. Zo kregen we van Ria van Schie en Martin Vis, de schrijvers van het boek over de Herenstraat, het vervolg hierop met beschrijvingen van een groot aantal inboedels. Ook heel bijzonder is de dichtbundel ‘inge‑BURG‑erd’ die we mochten ontvangen van Ria van der Burg. Eén van de gedichten over haar herinneringen aan haar geboorteplaats, ‘Wateringen, de vrucht van mijn bestaan’, hebben we opgenomen in dit kwartaalblad.

Activiteiten in de regio
Voor activiteiten in de regio kunt u terecht op de site van Westland Cultuurweb.

Maandelijks spreekuur
Het historisch spreekuur wordt maandelijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand van 13.30 tot 16.30 uur.
Heeft u interesse in of vragen over de geschiedenis van Kwintsheul en Wateringen bent u van harte welkom in de Kaaskelder van de Hofboerderij in het Hofpark in het centrum van Wateringen.