Lidmaatschap

Lid worden

Het lidmaatschap kost slechts € 22,50 per jaar.
U ontvangt hiervoor het Kwartaalbericht, het Jaarverslag en korting op onze publicaties.
Stuur de volgende contactgegevens naar ledenadministratie@hvwk.nl:

  • Naam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

U ontvangt dan een bevestiging en een factuur voor de betaling.

Wij heten u van harte welkom bij onze vereniging.

Wijzigen contactgegevens

Bent u verhuisd of heeft u een nieuw e-mailadres of telefoonnummer, stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@hvwk.nl.
Vermeld daarbij altijd uw naam, het verouderde en het nieuwe contactgegeven.

We houden contact.

Lidmaatschap opzeggen

Wilt u uw lidmaatschap beëindigen, stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@hvwk.nl.
Vermeld daarbij altijd uw naam en uw adres.
Het lidmaatschap wordt per 1 januari van het komende jaar beëindigd, mits u heeft opgezegd vóór 1 december van het lopende jaar.

Wij wensen u het allerbeste toe.