Werkgroepen

Project Digitalisering fotoarchief Peter van Raamsdonk

De Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul heeft na het overlijden van fotograaf Peter van Raamsdonk de negatieven met rechten ontvangen van 14.000 foto’s. Peter stond bekend als een goede fotograaf die van veel gebeurtenissen in Wateringen en Kwintsheul foto’s nam, onder andere voor het Velo Nieuws (de huidige Wateringse Krant). We willen deze foto’s via internet beschikbaar stellen.

Omdat ze redelijk recent zijn (periode jaren tachtig tot kort geleden) en er veel ‘gewone’ Wateringers en Heulenaars op staan, spreken ze jong en oud aan.

Met de hulp van vrijwilligers worden de foto’s waar mogelijk voorzien van een beschrijvende tekst met de mogelijkheid dit aan te vullen door ‘bezoekers’. Het meeste werk gaat hem zitten in het scannen van de negatieven. Vervolgens moeten ze nabewerkt worden.

Door het grote aantal negatieven loopt het project door tot eind 2021.

We proberen aan te sluiten op het Historisch Informatie Punt (HIP) dat wordt ontwikkeld door het Historisch Archief Westland en het Westlands Museum.

Voor dit project ontvangen we een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland dankzij het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland.

Project Digitalisering fotoalbums

De Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul heeft de afgelopen tien jaar veel losse foto’s en fotoalbums ontvangen van bezoekers, verenigingen en bedrijven.

In dit project willen we met de hulp van vrijwilligers de foto’s sorteren, gereed maken voor het scannen, het scannen zelf en vervolgens een beschrijvende tekst aan de foto’s koppelen. Het project loopt zeker nog door tot eind 2021 en ook hiermee willen we aansluiten op het HIP.

Voor dit project ontvangen we een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland dankzij het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland.