Foto van de maand januari 2022

De winterse busreis van Koos van Zeijl

Regelmatig krijgt de Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul een fotoalbum te leen om te scannen. Zo’n familiealbum voegt unieke afbeeldingen toe aan de collectie. Onlangs is een fotoalbum van de familie Van Zeijl gescand en dit leverde een mooi winters plaatje op.
Volgens het bijschrift is het een winterse busreis van Koos van Zeijl, mogelijk naar Inzell of Davos. Helaas stond er niet bij de foto waar Koos zelf te zien is. Ook is niet bekend of het alleen Wateringers en Heulenaren zijn of dat er Westlanders uit meer dorpen bij zitten.
In totaal staan er dertig mensen op de foto, negen dames en eenentwintig heren. Ze zijn uitgestapt voor de foto, hoewel het lijkt alsof er nog iemand in de bus is achtergebleven. De vraag is of de bus zomaar ergens is gestopt of dat er een Raststätte of andere pleisterplaats in de buurt is.
Wie zijn al deze mensen op de foto? In welk jaar is deze gemaakt? Waar ging de reis naartoe? Reacties zijn welkom bij de Historische Vereniging via e-mail of Facebook. Op de website en Facebook staan er nummers bij de reizigers als hulpmiddel bij het reageren.

Reacties:
Jan Batist
 meldde dat hij Koos van Zeijl direct herkende.
Hij is nr. 2. Koos was voorzitter van de Wateringse schaatsclub. Hij maakte dan ook reisjes naar schaatsbanen. Vandaar Inzell of Davos, daar waren (open) schaatsbanen en schaatswedstrijden. Vandaar dat dit mogelijk een reis is van de ijsvereniging.
De foto zal waarschijnlijk eind jaren zestig gemaakt zijn. Koos was in de zestig en hij woonde aan het eind van de Noordweg, links een laan op de boerderij van zijn vader Koos van Zeijl. Hij was niet getrouwd.
Nic Vis mailde ons ook dat Nr.2 os van Zijl is en hij woonde naast Celeritas voetbalvereniging.
Tily van Zeijl meldde ook dat nr. 2 Koos van Zeijl is. Het was de oudste broer van haar vader Adriaan. Zij woonden aan de Noordweg naast de velden van Celeritas. Ome Koos was ook actief bij de visvereniging, af en toe kregen we vis te eten die hij dan gevangen had.
Leo van Gaalen herkende meerdere personen. Volgens hem zijn Nr. 23 Jan v.d. Horst (slager in de Kerklaan) en Nr. 12 Mevrouw v.d. Horst,  Nr. 7 Harry Scholtes (slager in de Herenstraat). Hij twijfelt over Nr. 4 Koos Kerklaan, Nr. 25 Gerrit Vogels en Nr. 3 Cok Moerkerk (slager in de Schaepmanstraat) en Nr. 11 zijn vrouw Jopie van Leeuwen. No 2 is natuurlijk Koos van Zeijl; hij was een van de bestuursleden van de ijsvereniging Wateringen/Kwintsheul. De ijsbaan van deze vereniging lag eerst aan de Dorpskade, een deel ervan is nu nog de vijver nabij de woning van Kees Zwinkels. Later is de baan, rond 1965, verplaatst naar de Bovendijk, toen werd, bij voorspelde vorst, het land van boer Noordam onder water gezet. Noordam was ook bestuurslid van de ijs vereniging. Later rond 1980 werd de boerderij en het weiland gekocht door Andrè van Mierlo voor zijn renpaarden, o.a. Kees Verkerk.
Nol Bom meldde: Sommige hebben wel een bekend gezicht, 7 = volgens mij Harry Scholtes. 4 = Koos Kerklaan, broer van Jan, 25 = volgens mij Joes van Zundert.
Gerda Gunneweg-van Zeijl schreef ons: Wij herkenden op de foto van de winterse busreis onze ome Koos. Hij was de oudste zoon van Adrianus Wilhelmus van Zeijl (1874-1946) en Geertruida Maria Hegge (1877-1955) en woonde op het moment van de foto (met zijn moeder en twee ongetrouwde zussen) in het middelste van drie aaneengesloten huizen. Die waren in de plaats gekomen van de oude boerderij die gesloopt was. Links en rechts woonden twee zonen. Mijn vader Adriaan was de jongste zoon en bouwde na de oorlog in 1946 een huisje daarachter waarvoor de stenen en het hout van de oude boerderij werden gebruikt. Uiteraard i.v.m. de schaarste toen. De oude boerderij was in 1871 door Willem van Zeijl (bouwman en veenbaas) voor zijn zoon Jacobus van Zeijl gekocht.
Wat betreft de busreis weten wij het volgende: het betrof een schaatsreis van fans van Kees Broekman naar het Europees kampioenschap in Davos in 1954. Koos van Zeijl was geen bestuurslid maar voorzitter van de ijsvereniging. Het was in zijn verhalen de reis van zijn leven geweest.
Overigens bezitten wij de koopaktes van de oude boerderij.