Giften

Alle activiteiten van de Historische Vereniging Wateringen-Kwintsheul worden uitgevoerd door vrijwilligers. Financieel is de vereniging afhankelijk van inkomsten uit contributies en sponsorbijdragen. Wij ontvangen geen structurele gemeente- of andere overheidssubsidie. Wel ontvangen wij van verschillende fondsen een bijdrage voor afgebakende projecten.

Wij stellen het zeer op prijs als u het werk van de historische vereniging wilt steunen.
U kunt uw gift overmaken naar bankrekening NL57 INGB 0002 0236 75 ten name van “Historische Vereniging Wateringen Kwintsheul” te Wateringen.

De historische vereniging is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kan bij het doen van giften in Nederland geprofiteerd worden van bepaalde belastingvoordelen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.