Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden en is als volgt samengesteld:

Voorzitter Chris Batist
Secretaris Eric Luiten…………………………………………………………..
Penningmeester Jan van Heijningen
Bestuurslid Bernadette Wenneker-van Koppen
Bestuurslid Jan Joop Veenman