Archief hoofdpagina

Foto september

Negende Foto van de Maand Een kapitein voor de Hervormde Kerk

Het zou een foto uit de oorlog kunnen zijn, maar gezien de ontspannen houding van de mannen zou het tijdstip eerder na de bevrijding zijn. Centraal op de foto een kapitein uit het leger. Op de achterkant is geschreven "Kapitein G. Reeder". Om hem heen staan vijf mannen, keurig in pak. Een van hen staat op het punt een sigaret aan te steken.
De plaats waar de foto is gemaakt, is duidelijk te herkennen: vlak voor de deur van de Hervormde Kerk aan het Plein. Aan de muur en het raamkozijn te zien is de restauratie van 1979 nog ver weg. Aan weerszijden van de deur hangen lantaarns. De bestrating bestaat uit vierkante stoeptegels, heel anders dan de rode steentjes die er tot de eeuwwisseling hebben gelegen en die veel Wateringers zich nog goed kunnen herinneren.
Maar met de naam van de kapitein en de plaats zijn we er nog niet. Daarom doet de Werkgroep een beroep op de bevolking om te helpen. Wie zijn deze mensen? Wanneer is de foto gemaakt? Wat deed die kapitein in het dorp? Wie het weet, mag het zeggen.

De foto van augustus - druiven krenten in de stralende zon
Het typisch Westlandse plaatje viel in de smaak bij de bevolking. Het aantal reacties was groot. Het vermoeden was dat het de familie L÷bker aan de Poeldijkseweg betrof en dat vermoeden werd bevestigd. De namen van de personen op de foto zijn te lezen op de website.