Archief hoofdpagina

Foto november 2005

De Foto van de Maand november is niet lang in bezit van de Historische Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul.
Vierendertig jongetjes en twee leraren maken samen een leuke puzzel nu de wintertijd is ingegaan en de dagen korter worden.
Welke school is dit? In welk jaar is de foto genomen? Wie zijn de leraren? En wat is er van al die leergierige jongetjes geworden?
Allemaal vragen waar de werkgroep graag het antwoord op wil weten.


 


Foto vd maand november 05
Tel. Mevr. Van der Loos-van Zwet.

10-11-05


1e rij (28) is Piet van der Loos wijlen haar man achter hem (19) is zijn broer Bas van der Loos. Daarnaast (20) Charles Simons de vader van kapper Charles Simons.
Nummer (29) is Aad van Gaalen (+ ) de broer van Leo van Gaalen uit de Harry Hoekstraat
Nummer (8) is meester Boelrijk en (17) is meester Heinz Ammerlaan (Rooie Hein)
Pieter had ruzie met meester Boelrijk, deze wilde hem met een aanwijsstok een klap geven maar Pieter ving de klap in zijn hand op en wrong de stok uit Boelrijk zijn handen.
Boelrijk kwam thuis en vertelde tegen vader Van der Loos haal hem maar van school ik wil hem niet meer zien. Pieter ging toen maar ineens naar de ULO.
Mevr. Komt na het weekend er nog wel op terug


From: Jan & Marian Duijndam
To:
Sent: Sunday, November 13, 2005 9:20 PM
Subject: foto van de maand


Beste werkgroepleden,

Met mijn vader Cees Duijndam, 90 jaar inmiddels en op de foto van november met nummer 11 weergegeven, heb ik vanmiddag een flink aantal namen op kunnen schrijven. Op volgnummer zoals ze op de site van Oud Wateringen staan de namen die ik van hem gekregen heb.
1. Piet van der Doef, 2. Max van der Zijden, 3. ?, 4. ? 5. Aad van Veen, 6. Piet Hendriks, 7. Koos van Holstein, 8. meester Boelrijk, 9. Koos Waardeloo, 10. Simon van der Scheer, 11. Cees Duijndam, 12. Nico Simons, 13. Arie van der Kley, 14. Jan Hogelander, 15. Cor hogervorst, 16. ?, 17. meester Ammerlaan, 18. Piet Duinisveld, 19. Gerard van der Loos (daar was hij niet geheel zeker van), 20. Charles Simons, 21. ?, 22. Bernard Solleveld, 23. Aad Reijgersberg, 24. ?, 25. Henk van Veen, 26. Jan Duinisveld, 27. Adriaan Duijndam (broer van mijn vader), 28. Piet van der Loos, 29. Aad (of Anton was hij niet geheel zeker van) van Gaalen, 30. ?, 31. Piet Wildenberg (later priester geworden), 32. ?, 33. Frans Wildenberg, 34. ?, 35. Jan van Os, 36. Jaap Reijgersberg (Niet geheel zeker).

Hij dacht dat de foto gemaakt is bij de openbare school in 1924 of 1925. Later kan vrijwel niet omdat hij in 1926 van school ging. Ik verwacht dat sommige namen niet juist geschreven zijn in bovenstaande opsomming, wat de juiste schrijfwijze is weet ik niet.

Heeft u nog vragen dan verneem ik dat wel en neem ik het met mijn vader op.

Met vriendelijke groet,

Jan Duijndam


From: Anneke Thoen
To:
Sent: Sunday, November 20, 2005 3:57 PM
Subject: foto van de maand 9-11

Historische Werkgroep,

Toen ik de foto van maand november zag, deed deze mij denken aan een foto in het boek 'Herinneringen aan de St. Jozefschool'. Ik heb het boek erbij gehaald en daar zag ik een foto, die op precies dezelfde plaats genomen is als de foto van de maand. Zie bladzijde 127.
Dit is een foto genomen in 1926 met meester Boelrijk en zijn vrouw Mevr. Boelrijk. Omdat beide foto's op dezelfde locatie zijn, mag men aannemen dat het een foto is in hetzelfde jaar genomen nl. in 1926 bij de gemeenteschool aan de Schoollaan. Meester Boelrijk staat links op de foto en rechts meester Ammerlaan. Als we ervan uit gaan dat de foto van de maand in 1926 gemaakt is, dan kunnen we aannemen dat de kinderen op de foto van de maand een of meerdere klassen hoger zaten dan de kinderen op de foto in het boek.Op blz. 127 staan alle namen van de jongens en daar zitten hoogstwaarschijnlijk broertjes bij van de jongens op de foto van de maand. Tot zover mijn bijdrage naar jullie zoektocht en veel succes er verder mee.

Vriendelijke groeten,

Anneke Thoen
 


From: Jan & Marian Duijndam
To:
Sent: Sunday, November 27, 2005 7:48 PM
Subject: foto van de maand november 2005


Beste werkgroep,

Als aanvulling op mijn vorige mail kan ik u de resterende namen melden van de foto van november. Mijn vader heeft inmiddels met een mijnheer Bom de resterende namen boven water gehaald. Het zijn:
3. Frans Bom, 4. Piet van Koppen, 16. Theo Hoogervorst, 21. Piet Valk, 24. Arie Meinderts, 30. Jan van Koppen, 32. Kees Meinderts en 34. Wim Aarts.
Van 19 en 36 was hij niet geheel zeker. Deze blijken volgens beide heren juist te zijn, dus respectievelijk Gerard van der Loos en Jaap Reijgersberg.

Met vriendelijke groet,

Jan Duijndam----- Original Message -----
From: Denise Dullemans
To:
Sent: Wednesday, December 09, 2009 5:57 PM
Subject: Foto vd maand november '05


Op de foto staan inderdaad frans en Piet Wildenburg in plaats van Wildenberg. zij woonden vanaf september 1922 op de heulweg 136B

Piet wildenburg werd priester , deed zijn eerste plechtige heilige mis in de parochiekerk te Wateringen in 1941. In 1943 vertrok hij als pater naar Ghana. Teteringen 1984 overleden.

Frans Wildenburg overleden 3 maart 1924 op 9 jarige leeftijd.

Bij toeval herkende ik Frans op de foto, deze hing als portret(uitvergroot) bij mijn oma in de kamer.
Mijn oma vertelde dat dit de laatste foto genomen van Frans (zeker is dus dat deze foto genomen is voor maart 1924)
Mijn oma is het zusje van Piet en Frans.

Met vriendelijke Groet,
Denise Dullemans