Archief hoofdpagina

Foto juni

Zesde Foto van de Maand, negentien onbekende mannen


Bij alle foto's in het fotoarchief van de Historische Werkgroep staat een beschrijving. Soms heel kort, soms heel lang. Bij de Foto van de maand juni 2005 staat helemaal niets. We zien op de foto negentien mannen, netjes in pak en een speldje op de revers. Ze lijken op een soort toneel te staan.
Van deze foto en deze mannen is bij de werkgroep dus niets bekend. Is het een koor? Een toneelvereniging? Een familie? Zijn het wel mannen uit Kwintsheul of Wateringen? Wie het weet mag het zeggen.

De foto van mei - R.K. Kerkkoor
Al op de eerste dag van publicatie meldde zich iemand die vrijwel alle namen wist. Ze stond ook zelf op de foto. Het koor is Te deum laudamus en dat was in de jaren zestig het eerste gemengde koor in het bisdom Rotter-dam. Voor het eerst stonden er vrouwen op het altaar. We weten helaas nog niet alles dus is de foto nog te vinden op de website. Reacties blijven welkom.

Maandelijks spreekuur
De foto's kunnen natuurlijk ook in het echt worden bekeken tijdens het maandelijkse historisch spreekuur op de eerste zaterdag van de maand van 13.30 tot 16.30 uur. Dit spreekuur is bedoeld voor iedereen met vragen over of interesse in de lokale geschiedenis. Het volgende spreekuur is op zaterdag 4 juni in de Kaaskelder van de Hofboerderij in het Hofpark in het centrum van Wateringen.


Van: F.C. Groen Verzonden: za 28-5-2005 19:51
Aan: 
CC:
Onderwerp: foto van de maand
 
De foto is genomen in 1935 bij het afscheid van dhr. J. Ouwendijk als
voorzitter van de Chr. Jongemannenvereniging te Wateringen. Dhr. Ouwendijk
was hoofd van de huidige Pieter van der Plasschool en had een benoeming
aangenomen van Hoofd aan de Chr. School te Hillegom.
1 Arie Janknegt
2 Wim Beekenkamp
3 Janes van de Wetering, oprichter K.M.D
4 Jaap Dijkshoorn, slager
5 Rien Beekenkamp
6 Leen van der Wel, schoutswoning
7 Jilles Alblas
8 Koos Dijkshoorn, sigarenwinkel
9 Kees Stokdijk
10 Cors Groen
11 Cor Elgersma
12 Jacob van der Wel, schoutswoning
13 Niek Eisberg
14 Rien Bout
15 Arie Alblas
16 George Terlaak
17 J. Ouwendijk
18 Kees van der Lely, Valkenlaan
19 Arend Schuring.

Vr. gr. F.C. Groen.

Van: F.C. Groen Verzonden: za 28-5-2005 19:57
Aan:
CC:
Onderwerp: foto van de maand


Herstel: nr 5 = Jilles Alblas , Koos Dijkshoorn, Kees Stokdijk, Cors
Groen, Cor Elgersma, Jacob van der Wel, Niek Eisberg, Rien Bout.
Dan komt als 14 Leen van der Wel, A rie Alblas enz.
Ik heb de foto ook en ik heb Leen van der Wel, omdat hij staande is bij de
tweede groep gerekend.
Sorry. Groen.