Archief hoofdpagina

Foto januari 2013

25 keurige katholieke herenDe eerste foto voor het jaar 2013 is echt een puzzel voor de lange winteravonden. Maar liefst 25 mannen poseren er voor de
fotograaf. De Historische Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul heeft deze foto al jaren in de collectie, maar er is niets over
bekend.

Vooraan zit een kapelaan of pastoor, te herkennen aan zijn boordje. Om hem heen allemaal keurige heren, waarvan sommige een
speldje of insigne op het revers dragen. Maar wat is het voor gezelschap? Jozefgezellen? Een katholieke vakbond?
De middenstandsvereniging?

Wie weet welke heren dit zijn? Welk gezelschap vormen zij? Wanneer en waar is de foto gemaakt? Ter gelegenheid waarvan?
Reacties zijn welkom via e-mail en Facebook.

De foto van december 2012 - Hulde aan de jubilaris
De foto van jongens met versierde fietsen was niet van voor, maar na de oorlog. De gelegenheid was het 40-jarig onderwijsjubileum
van meester Boelrijk van de Jozefschool. Van bijna alle jongens zijn de namen bekend. Deze zijn na te lezen op de website.


Maandelijks spreekuur
De foto's kunnen natuurlijk ook in het echt worden bekeken tijdens het maandelijkse historisch spreekuur op de eerste zaterdag van
de maand van 13.30 tot 16.30 uur. Dit spreekuur is bedoeld voor iedereen met vragen over of interesse in de lokale geschiedenis
De volgende spreekuren zijn op zaterdag 5 januari en 2 februari in de Kaaskelder van de Hofboerderij in het Hofpark in het centrum
van Wateringen.


Reactie via facebook
 
Ria Brekelmans heeft gereageerd op een foto van Historische Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul.
Ria schreef: Ik zie mijn opa zitten nr. 21 Gijsbertus Gerardus van der Burg. Deze foto staat in een van de boekjes Wateringers kent u ze nog ? Die heb ik ook maar moet ik opzoeken daar staan alle namen en tgv ook!


Reactie via facebook
Ria Brekelmans heeft gereageerd op een foto van Historische Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul.
Ria schreef: Maxim ik heb hier het boekje deel 2 voor me daar staan op blz. 60 alle namen genoteerd! Uiterst rechts nr. 25 is Gerrit van der Burg, de broer van mijn opa. De foto is gemaakt ca. 1925 in de oude bond. Het is toneelvereniging Sint Genesius later bekend onder de naam St. Jan Baptist. nr. 22 is parochiekapelaan Berding en fungeerde als geestelijk adviseur! Hoop dat ik je op weg heb geholpen!


From: J.H. Verbeek
Sent: Monday, January 07, 2013 8:49 PM
To: 
Subject: foto maand januari

Goeden avond,

Wellicht kunnen de volgende namen u helpen bij het completeren van uw namenlijst.

Mijn schoonmoeder – Mw. Sien van Hagen - v.d. Burg (1928) - herkende o.a. haar eigen vader, en ook nog een aantal andere namen:

1 - Toon Link
6 – Nic van Zwet
7 – Toon Brabander
8 – Kees van Dijk
9 – Aad van Dijk
10 – Piet van Zwet
16 – Kees Dekkers
17 – Kees van Leeuwen
19 – Wim van Dijk
21 – Bert v.d. Burg (de vader van….)
22 – Kapelaan Keier
23 – Arie Grotendorst
24 – Siem Koestal
25 – Gerrit v.d. Burg.

Aan meer namen kunnen we u helaas niet helpen.
Succes met uw verdere zoektocht.

M.vr.gr.

Jan Verbeek, Wateringen.


Tekst uit het boek 'Kent u ze nog... de Wateringers deel 2' blz. 60.
Al kort na de Eerste Wereldoorlog was er in Wateringen sprake van een actieve toneelvereniging, Deze toneelvereniging gaf
uitvoeringen onder de naam "Sint Genesius". Overigens een naam die vele van dat soort verenigingen hebben gehad, niet aIleen in
Wateringen, maar ook elders in het land.

De foto werd gemaakt in het oude bondje aan de Herenstraat omstreeks het jaar 1925. "Sint Genesius" werd na de Tweede
Wereldoorlog (1946) opgevolgd door de in Wateringen overbekende toneelvereniging "Sint Jan Baptist", inmiddels uitgegroeid tot een vereniging van allure voor de hele omgeving. "Sint Jan Baptist" is ontstaan uit de oude volksbond en de Jozefgezellen.
De volgende acteurs laten zich hier bewonderen, bovenaan, vanaf links: Louis Heijnen, Gerrit Simons, Henk Zwinkels, Evert Brabander, Lau SoIleveld, Han Eigermans, Toon Brabander, Kees van Dijk en Adriaan van Dijk.

Onder hen: Piet van Zwet, Antoon Link, Lau Eigermans, Arie Brabander, Jan van der Horst, Jan Eigermans, Arie Grootendorst,
Kees van Leeuwen, Jo Zuiderwijk en Wim van Dijk,

Geheel onderaan kijken we dan nog naar: Nardus Eigermans, Bert van der Burg, parochiekapelaan Berding, die, zoals in die jaren
gebruikelijk was, fungeerde als geestelijk adviseur, Arie Grootendorst, die oom moest zeggen tegen eerdergenoemde Arie, Simon
Koestal en Gerrit van der Burg. Het enige verschil met de huidige toneelvereniging ligt in het feit dat de "club" uitsluitend bestemd was
voor heren.