Archief hoofdpagina

Januari 2005

De foto voor januari 2005 toont een groep van veertien mannen, jong en oud, in een tuin. In het fotoarchief heeft deze foto als bijschrift gekregen: "een groep heren met o.a. de heer Van Vree en een pater". Wie is die heer Van Vree en om welke pater gaat het hier? Wie zijn de andere mannen? Waar en wanneer is de foto gemaakt en bij welke gelegenheid? De antwoorden op deze en vele andere vragen interesseren en fascineren de Historische Werkgroep zeer. Hopelijk zijn er mensen die de antwoorden op deze vragen kunnen geven.

 


Januari 2005

De eerste Foto van de maand riep bij veel mensen reacties op. Er bleken zelfs nog twee van de veertien mannen in leven en beiden bezochten op 8 januari ons historisch spreekuur om te vertellen wie er op de foto staan en waarom de foto gemaakt is.

De foto is gemaakt op 10 juli 1938. De heren waren betrokken bij de toneelclub van de Sint 
Jozef Gezellen afdeling Kwintsheul. De kapelaan was toegevoegd als geestelijk adviseur. De gelegenheid waarbij de foto werd gemaakt was het afscheid van Jan van der Zande (nr. 11) die opgeroepen werd voor militaire dienst (hij is gekleed in uniform). In 1941 zou Jan van der Zande omkomen bij de strijd in Nederlandsch-IndiŽ. Zijn naam is nog steeds te lezen op de glazen gedenkplaat voor het gemeentehuis aan de Dorpskade. Op de foto staan in totaal vier broers Van der Zande.

Op de foto staan:

1. Theo Zwinkels
2. Jan Vis (volgens andere bronnen Leo Hofstede)
3. Jan van Vree (toneelleider, regisseur)
4. Rein van der Zande
5. kapelaan Langelaan
6. Cees van der Zande
7. Piet Mooiman
8. (Al)fons Noordermeer
9. Servaas Noordermeer
10. Toon van Leeuwen
11. Jan van der Zande
12. Nol Duivesteijn
13. Henk van der Zande (decorbouwer)
14. Joop van Steekelenburg.

Servaas Noordermeer en Joop van Steekelenburg zijn de heren die ons nog de geschiedenis van de foto konden navertellen. Andere reacties, zoals de precieze datum, mochten wij ontvangen van Fiet van Vree, mw. M.E. Lelieveld-van der Zande, Anita KŁhne-van der Zande, Ria Berendse-van der Zande en Joke van Marrewijk namens haar vader G.A. van Marrewijk. Allen worden zeer hartelijk bedankt voor het ontrafelen van weer een stukje van onze geschiedenis.