Archief hoofdpagina

Foto februari 2012

Een trots Waterings brandweerkorps

De Foto van de maand voor februari 2012 van de Historische Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul toont een trots
brandweerkorps. Ook deze foto is afkomstig uit de collectie negatieven die Combi Foto Loch heeft geschonken.We zien acht mannen poseren voor een brandweerwagen. In hun handen hebben zij een helm, een leren jas en laarzen. Aan de muur
van de garage hangen foto's.

Van deze foto is helemaal niets bekend, dus wie weet welke mannen dit zijn? Is het wel het brandweerkorps van Wateringen? Waar
is de foto gemaakt en wanneer? Reacties zijn welkom via e-mail en Facebook.

De foto van januari 2012 - Wateringse moeder met kinderen in de zon
De oplossing van de foto is binnen! Het waren twee Wateringse moeders: mevrouw Van der Lelij-Keyzer met vijf kinderen en
mevrouw Ouwendijk met haar zoontje. De foto is zo'n tachtig jaar geleden gemaakt door mijnheer Ouwendijk, hoofdonderwijzer van
de Pieter van der Plasschool. Alle namen staan op de website.

Maandelijks spreekuur
De foto's kunnen natuurlijk ook in het echt worden bekeken tijdens het maandelijkse historisch spreekuur op de eerste zaterdag van
de maand van 13.30 tot 16.30 uur. Dit spreekuur is bedoeld voor iedereen met vragen over of interesse in de lokale geschiedenis.
De volgende spreekuren zijn op zaterdag 4 februari en 3 maart in de Kaaskelder van de Hofboerderij in het Hofpark in het centrum
van Wateringen.


From: Theo Kerklaan
Sent: Monday, January 30, 2012 12:11 PM
To: 
Subject: Brandweer wateringen

Ik kreeg via mijn jongste zusje de foto van de brandweer uit Wateringen toegestuurd en kan jullie wat verder helpen.

Dit is inderdaad de Wateringse Brandweer met op de achtergrond de eerste motorspuit gestald in de garage die toen
denk ik nog onder het gemeentehuis was.

Deze brandweerwagen was een A- ford die in december 1930 in gebruik is genomen.

De brandweermannen zaten toe aan beide kanten van het voertuig op houten banken.
De brandweermannen die op de foto staan zijn; v.l.n.r.
Sjaak Kerklaan
Nol Lipman
Aad Lipman
Jan Kraan
Piet Kerklaan
Krien Jansen
Cees v.d. Huysen en
Janus de Lange.

Ik hoop jullie zo een beetje op weg geholpen te hebben.

Groetjes,

Theo kerklaan


From: rlbron
Sent: Tuesday, January 31, 2012 8:58 AM
To:
Subject: brandweerkorps van wateringen

Geachte heren.

Als oud Wateringer heb ik waarschijnlijk 6 personen herkend.
Dat zijn Aai Lipman,Han Kraan,Piet Kerklaan,Krien Jansen,Cees Huyzen,en vermoedelijk
Janus de Lange.

Hopende dat ik u hiermee van dienst heeft kunnen zijn.

Met vriendelijke groeten.

R.L. Bron


From: Jan vanVliet
Sent: Wednesday, February 01, 2012 10:52 PM
To:
Subject: brandweer

Ik woon wel meer dan 30 jaar in Canada maar ik kan mij nog veel herineren van oud Wateringen.
Op de foto staat inderdaad het Wateringse brandweer korps.
Ik vermoed de plaats is voor de oude verf ruimte van VIOS die stond ongeveer in het midden van de oude bebouwing op het plein.

De mannen zijn van links naar rechts Sjaak Kerklaan,Aai Lipman zoon van Piet Lipman,Aad Lipman zoon van Jan Lipman de smid,Han Kraan,Piet Kerklaan broer van Sjaak,Qurien Jansen,
Kees van Huizen, Janus de Lange.

De branweer auto is een Ford 1931 welke nog steeds in bezit is van het korps.

Hartelijke groeten

Jan van Vliet
Canada


From: A.J van der Kraan
Sent: Thursday, February 02, 2012 10:05 AM
To:
Subject: Brandweercorps

Heren.

Het is inderdaad het brandweercorps van Wateringen
Een verhaal is wat moeilijk maar deze foto is genomen op het moment,
van terugkeer van een brand of oefening.

Op de foto van links naar rechts:
1e mij onbekend 2e Arie Lipman (VIOS) 3e Aad Lipman (SMID) 4e Han vd Kraan
5e Piet Kerklaan 6e Krien Jansen 7e Cees vd Huysen8e Janus de Lange.

De vriendelijke groeten,
Aad van der Kraan
Naaldwijk.


From: Nic Vis
Sent: Thursday, February 02, 2012 12:26 PM
To:
Subject: foto vd maand

Brandweercorps is van Wateringen.

De namen zijn,

1 Jac kerklaan
2 Aay Lipman Pzn (VIOS)
3 Aad Lipman. Jzn (smederij)
4 Han vd Kraan
5 Piet Kerklaan
6 Qr. Jansen
7 Cees vd Huijsen sr.
8 Janus de Lange

Groeten,
Nic Vis

From: Theo Scholtes
Sent: Thursday, February 02, 2012 3:17 PM
To:
Subject: Brandweer foto


H.H.
Volgens mijn vrouw Jeanne Scholtes-Arkestein is dit de Wateringese Brandweer, zij kent ze niet allemaal meer,
maar van links naar rechts

1
2 Piet Lipman Vios
3
4 Kraan
5
6 Qrien jansen
7 k.Huizer
8

Groeten Th.Scholtes.
uit Monster


From: John Lipman
Sent: Friday, February 03, 2012 5:26 PM
To:
Subject: foto februari-2012

Toen ik deze foto zag herkende ik gelijk mijn oom, Aad Lipman, als jongste op de foto, 3e van links.

Als smid van Wateringen kende mijn vader nagenoeg iedereen in het dorp. Dus navraag bij hem leverde ook gelijk de andere namen
van deze vuurvreters op. V.l.n.r. : timmerman Sjaak Kerklaan, Ai Vios (zoon van Piet Lipman het busbedrijf), onderwijzer Aad
Lipman, busmonteur Han Kraan, aannemer Piet Kerklaan, busmonteur Grien Jansen, verzekeringsman Cees Huizen en tuinder Janus
de Lange.

met vriendelijke groet,

John Lipman


From: "Aad"
Sent: Friday, February 03, 2012 9:11 PM
To:
Subject: Brandweer

2e van links Aai Lipman en man met hoed Aad Willemsen


From: J Rombout
Sent: Saturday, February 04, 2012 1:48 PM
To:
Subject: Waterings brandweerkorps

Reactie op Foto Waterings brandweerkorps

Nr. 2 moet zijn Aai Lipman geen Aad.

Groetjes,

Joke


From: Joke, Henk Rombout
Sent: Sunday, February 05, 2012 12:50 PM
To:
Subject: Brandweer wateringen

Brandweer wateringen, ze zijn in staking voor alarm in huis.

Groetjes,

Joke


From: Nel Loch
Sent: Monday, February 06, 2012 12:44 PM
To:
Subject: foto v.d. mnd.

Beste mensen ,

De foto natuurlijk goed bekeken met de brandweermannen .
Voor 100% zeker is no.2 Arie ( of Aai ) Lipman .De overige namen zijn volgens mij correct .
De foto is gemaakt door mijn schoonvader ( voor 99% zeker ) de Heer Andries ( Dries Loch ) Fotograveren was zijn hobby .
Dat zijn zoon en kleinzoon hun beroep is geworden .Hoe kan iets gaan .

Hartelijke groeten,

P.B . Loch v.d. Lelij

 


From: Kees Olierook
Sent: Monday, February 06, 2012 1:28 PM
To:
Subject: brandweerkorps

Beste mensen,

De foto die in de Westlander staat is het brandweerkorps van Wateringen.
Deze foto staat in het boekje dat de uitgegeven werd bij het 50-jarig bestaan van de brandweer.
Mijn vader Kees van Mierlo was bij de brandweer en ik heb dat boekje nog.
De mannen staan voor de eerste spuitwagen van het korps, deze werd later door de leden opgeknapt en werd toen “spuit elluf” genoemd.
De heren op de foto zijn v.l.n.r.: J. Kerklaan, A. Lipman, A. Lipman, J. Kraan, P. Kerklaan, Q. Jansen, C. v.d. Huysen, J. de Lange.
De spuitwagen is in 1930 aangeschaft.
Er staat niet bij wanneer de foto gemaakt is.

A. Olierook van Mierlo.


From: Ria Hoogelander
Sent: Friday, February 10, 2012 9:37 AM
To:
Subject: foto februari

Het is een foto uit 1939.
Wateringse Brandweer.

De heren zijn:
van l naar rechts,Kerklaan,Lipman,Lipman,kraan,Kerklaan,Jansen,Huijsen en de Lange.

Ingezonden door Ria Hoogelander-Dijkshoorn.


From: C van den Akker
Sent: Friday, February 10, 2012 10:55 AM
To:
Subject: reactie brandweer foto


Hallo, als oud Wateringer meen ik de volgende personen te herkennen.
Vanaf rechts naar links:
Janus de Lange
Cees van der Huysen
Qurien Jansen
Piet Kerklaan (aannemer) ?
Jan van der Kraan

Hopelijk hebben jullie er iets aan,
vriendelijke groet, Kees van den Akker
Den Haag


From: jo willemsen
Sent: Wednesday, February 22, 2012 11:50 AM
To:
Subject: foto vd maand

De “ staking” 1939

Dit is het krantenartikel uit DE “WESTLANDSCHE COURANT” 7 januari 1939

Rumoer rond de Wateringsche Brandweer.

Een onverantwoordelijke daad.
De wateringsche brandweerlieden hebben het gemeentebestuur een ultimatum gesteld:
een nieuw alarmeeringssysteem, óf de brandweerlieden namen ontslag.
Dinsdagmiddag trokken de spuitgasten etc., nu naar de brandweergarage en deponeerden
daar hun gehele uitrusting.

Bla, bla, bla.

Wij vernemen verder nog, dat de waarschuwing der brandweerlieden
tot nu toe altijd vrij snel kon geschieden, en hierdoor weinig of nooit
vertraging van het blusschingswerk is ontstaan.
Natuurlijk is een goed alarmsysteem te verkiezen boven het mannetje
voor mannetje waarschuwen, doch hier is een belangrijk bedrag mee
gemoeid. De gemeente Wateringen staat momenteel toch reeds voor groote
uitgaven en in dit verband noemen wij den bouw van het nieuwe raadhuis.
Het is echter te hopen, dat deze kwestie spoedig weer in orde wordt gebracht.
De brandweerlieden zijn prima en ook het bluschmateriaal verkeerd in uitstekenden
staat; de inwoners der gemeente Wateringen kunnen dus gerust zijn: ondanks
alle strubbelingen is de brandweer paraat!

De totale kosten waren ƒ 175,=

v.l.n.r.: J. Kerklaan, Aai Lipman, Aad Lipman, Han Kraan, Piet Kerklaan, Qrien Jansen, Cees van der Huysen, Janus de Lange.

Groetjes,

Mevr. J. Willemsen-Lipman