Archief hoofdpagina

Februari 2005 Historische Werkgroep vraagt hulp bij foto uit 1944

Waterlinie in de zomer van 1944
De foto van februari toont een groep van veertien mannen, jong en oud, achter een tafel. In het fotoarchief heeft deze foto als bijschrift gekregen: "inundatie zomer 1944". In dit jaar werd een gedeelte van de Oud- en Nieuw-Wateringveldse Polder onder water gezet als verdediging tegen een mogelijke geallieerde invasie. Waarschijnlijk staat het hiervoor in het leven geroepen comitť op de foto. Wie zijn deze zo formele mannen en welke functie vervulden zij? 

De Historische Werkgroep staat ook open voor meer informatie, foto's en gebruiksvoorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. In de maand mei wordt over de oorlog en de bevrijding een expositie gehouden in de Hofboerderij. De hulp van de Wateringse en Heulse bevolking is daarbij onmisbaar.

 

 


Februari 2005

Een moeilijke Foto van de Maand. Zelfs het historisch spreekuur heeft nog niet alle namen opgeleverd. Hieronder een lijstje met wat we nu weten. De gegevens zijn aangeleverd door A.B. van Adrichem, mw. A.C. Holtkamp-Brabander, Nic. van den Berg, dhr. Bom en mw. L. van den Berg-Storm. Het kan natuurlijk altijd zijn dat iemand het mis heeft. Weet u het beter? Meld het ons dan!

Opvallend is dat het een gemengde foto is: er staan zowel katholieken als protestanten op. Dat was in deze tijd vrij ongewoon. Over het hoe en waarom van de foto is nog steeds niets bekend. Wij hopen dat er zich nog mensen met informatie melden.
Overigens is het vrijwel uitgesloten dat de afgebeelde mannen zelf hebben gegraven aan de dijk rond het gebied dat onder water werd gezet. Een van onze bezoekers vertrouwde ons toe: "Het benne allemaal mensen die geen schop vast kunnen houden!"


1. ?
2. dhr. Langejan (onderwijzer aan de christelijke school)
3. Geert van Dijk (boekhouder, katholiek, toneelspeler en -regisseur)
4. Geert de Gier (?)
5. Sander Sepers (schoenmaker aan de Heulweg, later in de Herenstraat)
6. Jo Saarloos
7. Piet Samwel (katholiek, woont nu in Kwintsheul)
8. ?
9. Jo de Kok
10. P. Stam (voorzitter Rode Kruis, beheerder spaarbank, woonde Willem III straat)
11. Jo van der Linden (gemeenteambtenaar)
12. ?
13. L.M.J. Hendrix (gemeentesecretaris, woonde hoek Kwaklaan-Noordweg)
14. meester Boelrijk (onderwijzer)


From: Jan Vanvliet 
To:
Sent: Thursday, February 03, 2005 8:16 PM
Subject: foto van de maand


Deze foto informatie komt wel van ver ik woon namelijk al vele jaren in Canada.
Zo je ziet kan ik niet vergeten waar ik vandaan kom en zo nu en dan kijk ik wat er alzo in Wateringen gebeurt.
Hoewel ik denk dat de meeste namen op de foto van de groep mensen wel bekend zijn zal ik toch maar vermelden welke ik herken.
Het is een gemengde foto waar ik mee bedoel dat er mensen opstaan van verschillende geloofs overtuiging.
Ik herken meer mensen als dat ik namen weet,degene waarvan ik de namen weet zijn;


No 1 niet 100% zeker, Mijnheer Langejan was Hoofdmeester van de Christelijke school aan de Heulweg.
No 3 Geert van Dijk.
No 7 Piet Samwel is onderwijzer geworden.
No 13 niet 100% zeker, Mijnheer Hendriks gemeente secretaris van Wateringen in de 40 er jaren en woonde op de hoek van de Kwaklaan /Noordweg .


Met hartelijke groeten,
Jan van Vliet


From: Otto Jongmans 
To:
Sent: Wednesday, February 16, 2005 1:21 AM
Subject: foto van de maand


De man nr. 7 op de foto uit 1944 over de inundatie is volgens mij zonder enige twijfel P.A. Samwel, vroeger wonende op het Oosteinde, tegenover het huidige nr. 5, later in de Gele Meerbloem nr. 45, en sinds kort verhuisd naar nieuwbouw aan de MariŽndijk in kwintsheul. Hij was jarenlang voorzitter van de Openbare Bibliotheek in Wateringen. Ik heb uit zijn mond nog wel verhalen gehoord over die inundatie. Zou nr. 14 meester Boelrijk kunnen zijn?
O.L.E. Jongmans, Wateringen.


From: F.C. Groen 
To:
Sent: Wednesday, February 23, 2005 12:30 PM
Subject: Foto inungatie.


INUNDATIE EN DIJKAANLEG
April 1944. De Duitsers verwachten de invasie van de geallieerden ergens op het vasteland van Europa. Daarom bouwden zij de zgn. Atlantikwal. Om de landing van parachutisten e.d. te belemmeren zetten ze de weilanden achter de kusten onder water of beplantten ze met palen. Zo zouden ook de Wateringveldpolders onder water gezet worden van de Zwet tot aan de Bovendijk. Om het bewoonde gedeelte te behouden, mocht er een dijk aangelegd worden.
Een en ander zou geschieden o.l.v. de Ned. Heide Maatschappij. Daartoe werden alle tuinbouwbedrijven worden aangeschreven om een man met een schop te leveren, de boeren een paard en wagen.
Zo werd de Middenweg ongeveer een meter opgehoogd en werd er een dijk gelegd om de boerderij van Piet van Eendenburg in de "Nestel." en van Jacob van der Wel aan de andere zijde aan de Middenweg..
Uit de ambtenaren en andere niet-agrarische bewoners werden enkelen aangezocht om de N.H.M. bij te staan bij de administratie, toezicht e.d.
In de barre winter van 44/45 kon de jeugd naar hartenlust schaatsen op het ijs van de ondergelopen weilanden. Daar heb ik foto's van gezien, maar heb ik helaas niet.

Op de foto staan :
1 F.A. Nietvelt, piano- en klokkenmaker. Woonde aan de Ambachtsweg.
2 A.H.M. Langejan, Hoofd van de Chr. school aan de heulweg. (Thans P. v.d.Plasschool)
3 Gerard van Dijk
4 Aad Zaat, gemeenteambtenaar.
5 Aan mij onbekend.
6 Dhr. Grundeker, ambtenaar bij het G.E.B. Zijn vrouw had een filiaal van C.Jamin aan de Kerklaan
(Ik ben niet voor 100% zeker, als hij het niet is dan is het zijn dubbelganger)
7 Piet Samwel, onderwijzer, woont thans aan de Gele Meerbloem
8 Mij onbekend.
9 P. Stam. Kassier Middenstandsbank. Later hoofd van het Rode Kruis en de BB (Bescherming
Bevolking).
10 Mij onbekend 
11 J. van der Linden, gemeenteambtenaar.
12 Een medewerker van de N.H.M.
13 L.M.J. Hendricx, gemeentesecretaris.
14 Een mij onbekende. In geen geval dhr. Boelrijk . Ik ken hem van gezicht, Volgens mij een
bekende in de katholieke kring van die dagen.

Allle werkers, hoewel sommigen gedwongen, werden per uur uitbetaald.
Dit is een foto uit een serie van negen. Ik heb die alle in mijn bezit.

Met vr. gr. F.C.,Groen


From: N SEPERS 
To:
Sent: Friday, March 04, 2005 2:01 PM
Subject: foto februari 2005


Op deze foto wordt onder nummer 5 de naam van mijn vader aangegeven.
In eerste instantie dacht, na lang er naar kijken, Ja, dat zou wel eens kunnen.
Echter, mijn moeder, de weduwe van de aangegeven Sander Sepers, die nog in leven
is en in 1943 met elkaar zijn getrouwd, zegt dat hij dat niet is.
Ook weet ze niets van inudatie commissie.
Daarbij komt het mijn vader een lichamelijke handicap had en liep met een stok.
Op zich zou hij best in die commissie gezeten kunnen hebben, echter mij moeder
blijft bij het standpunt, Ook direct bij het zien van de foto was de reaktie, 
nee, hij is het niet.

Hopelijk vind U nog uit wie het wel is..
Met Vriendelijke Groet

Niko Sepers,  Wateringen


To:
Sent: Monday, March 28, 2005 2:33 PM
Subject: foto van de maand inundatie


De persoon nr. 14 is W.L. van Uffelen, tuinder. Hij woonde in het Oosteinde.

Groen