Archief hoofdpagina

Foto december 2010

Vogeltjes kijken in december 1960De foto die de Historische Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul gekozen heeft is deze maand precies vijftig jaar oud. Enige tijd geleden kocht de werkgroep deze persfoto via internet. Op de achterkant is geschreven "opening expositie dieren en vogelvrienden Wateringen" en de datum 15 december 1960.

Vogeltentoonstellingen zijn van alle tijd en zeker in Wateringen is er tientallen jaren in De Wingerd gestreden om de prijs voor de mooiste vogel. Misschien is deze foto daar ook gemaakt.

Persfoto's worden gemaakt tijdens speciale gebeurtenissen. Hoogstwaarschijnlijk zien we dan ook de opening van de expositie door een prominent, een wethouder of de gemeentesecretaris, geflankeerd door het bestuur van de vogelvereniging.

Wie staan er op deze foto? Waar is de foto gemaakt? Wat voor kooitje heeft de man rechts in zijn handen? Wie het weet, mag het zeggen.

De foto van november - Theo Zwinkels en zijn KRO-dames
Niet een dame van de imposante groep rondom Theo Zwinkels in Kwintsheul is herkend. Geen enkele reactie is er gekomen op de oproep. De foto is daarom nog te zien op de pagina Foto van de maand van de website.


From: Kees van den Akker
Sent: Friday, September 05, 2014 12:19 PM
To: 
Subject: foto dec. 2010

Mensen van de Historische Werkgroep,

Op de foto van de maand dec. 2010 staat als no. 1 : de Heer van Bastelaar, hij was de gemeentesecretaris van Wateringen.

Met vriendelijke groet,

Bea van den Akker